Закрити

  Авторизація

Логін
Пароль
Запам'ятати на 2 тижні?

Забули пароль?
Якщо ви незареєстровані, пройдіть реєстрацію
Останні новини
Останні новини
На ринку лісу нова монополія?
28.07.2021р.

Нацкомісія зобов’язала продавати деревину лише на тих біржах, які отримали...

“Зелена країна” Зеленського. Чи врятує українські ліси мільярд дерев
09.06.2021р.

Президент Володимир Зеленський оголосив про старт свого чергового масштабного...

«Дайош» 1 мільярд дерев за три роки! Чому президентську ініціативу не підтримують природоохоронці?
09.06.2021р.

Президент України Володимир Зеленський ініціював екологічний проєкт «Зелена...

Чи таки шкідлива для планети вирубка лісів?
04.06.2021р.

Підприємці лісової галузі зі Швеції спробували довести, що загрози як такої...

Скасувати мораторій, зберегти Карпати: як реально вирішити проблему лісу-кругляка
01.06.2021р.

Чи піде Україна на скасування мораторію на експорт лісу-кругляка? Перший крок на...

Опитування
Опитування
Опитування

Мораторій на вивіз кругляка хочуть відмінити, а в Ви за чи проти?

Ваш помічник
Ваш помічник
3846
20.04.2011р. |
Дослідження точності розпилювання колод на верстаті "ЯСЕНЬ-БАРАКУДА"
За розробленою методикою на основі математичного багатофакторного плану здійснено експериментальні дослідження, внаслідок яких розраховано регресивну залежність точності випилювання обрізних пиломатеріалів від основних чинників. Встановлено, що технологічна точність верстата є низькою і не забезпечує відповід-них вимог щодо точності виготовлення обрізних пиломатеріалів, тому конструкція верстата потребує подальшого вдосконалення.

Актуальність теми дослідження. Найновішою розробкою у напрямку вдосконалення конструкцій круглопилкових верстатів є верстати ортогонального пиляння (ортопиляння) колод. Спосіб ортопиляння колод дає змогу виготовляти обрізні пиломатеріали максимально можливого радіального розкрою, що забезпечує його високу ефективність та перспективність. Конструювання таких верстатів перебуває на початковій стадії розвитку, то-му актуальним є пошук науково-обґрунтованих рішень щодо подальшого вдосконалення їх конструкцій.
За результатами попередніх досліджень технологічної точності  верстата марки "Ясень-Баракуда"  встановлено низький клас точності цього верстата, що не відповідає сучасним вимогам щодо точності обрізних пиломатеріалів. Тому вважаємо доцільним здійснення наукових досліджень для забезпечення основ подальшого вдосконалення конструкції верстата "Ясень-Баракуда" з метою підвищення точності процесу пиляння.

Експериментальні дослідження. На основі аналізу динамічної моде-лі точності оброблення заготівок на деревообробних верстатах ми розробили методику дослідження точності розпилювання колод на верстаті ор-топиляння "Ясень-Баракуда". Для планування експерименту вибираємо В-план , який має порівняно високі характеристики точності коефіцієнтів рівняння регресії. Загальний вигляд рівняння регресії для досліджуваної за-лежності має такий вигляд:
y = b0  + b1X1  + b2X2  + b12X1X2,
де b0, b1, b2, b12  – коефіцієнти рівняння регресії.

На основі аналізу джерел та чинників впливу на точність виготовлен-ня обрізних пиломатеріалів на верстаті "Ясень-Баракуда" [1], ми встановили, що найбільший вплив серед усіх наявних чинників мають швидкість подачі Vs та затупленість інструмента аρ. Параметром оцінки точності прийнято значення поля розсіювання ω розмірів брусків, що формуються в процесі пи-ляння. Отже, внаслідок експериментальних досліджень нам потрібно встано-вити таку залежність:

ω = f(Vs; аρ).

Для розроблення плану експерименту потрібно визначити область ін-тересу чинників впливу. Швидкість подачі на верстаті може змінюватись в межах від 0 до 25 м/хв. Для наших досліджень за область інтересу приймаємо діапазон робочих швидкостей подач, тобто від 8 до 16 м/хв.

Затупленість пилки в процесі пиляння посилюється . Інтенсивність за-тупленості інструменту залежить від режиму пиляння та породи деревини. Період стійкості інструменту визначають за критичним станом його затупле-ності, який настає у момент завершення періоду його монотонного зношення. Для оцінювання ступеня затупленості пилок ми прийняли інтервал значень коефіцієнтів від 1 до 3, тобто aρmin = 1 – гострі пилки, а aρmin = 3 – максималь-но затуплені пилки, що розпиляли близько 8 м3 деревини.

У табл. 1 наведено значення рівнів варіювання змінних чинників та їх кодування.

Табл. 1. Визначення рівнів варіювання змінних факторів

 

 

Чинник

Основний

Верхній

Нижній

Інтервал

Кодове значення

 

 

 

рівень

рівень

рівень

зміни

чинника

 

 

 

 

 

 

 

Швидкість подачі

12

16

8

4

X1

 

 

 

Vs, м/хв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затупленість

2

3

1

1

X2

 

 

 

інструмента aρ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З метою отримання достовірних результатів досліди за В-планом ви-конували у виробничих умовах на верстаті ВПО–1 "Ясень-Баракуда" , що експлуатується в лісопильному цеху фірми "Ясень"(рис. 1).

Щодо різального інструменту, який використовувався на верстаті під час виконання дослідів, то це круглі дискові пилки фірми GASS з пластинами твердого сплаву типу GS (рис. 2).

Решта умов виконання експерименту відносно заготівки та верстата бу-ли такими: порода деревини – сосна; висота пропилу – 33; 100 мм; діаметр ко-лоди – 40 см; вологість деревини – 25 %; ширина пропилу – 4,4 мм; швидкість різання – 60 м/с; номінальні розміри виготовлених деталей: 1550×100×33 мм. Визначені умови здійснення експерименту відповідають реальним виробни-чим умовам розпилювання колод на круглопилкових верстатах ортогонально-го пиляння. Результати реалізації плану експерименту наведено у табл. 2.

Рис. 1. Загальний вигляд круглопилкового верстата ВПО–1 "Ясень-Баракуда"

Рис. 2. Кругла пилка для поздовжнього розпилювання деревини фірми GASS:

а – загальний вигляд; б – форма твердосплавних пластинок

Табл. 2. Результати реалізації В – плану експерименту

 

Кодові значення

Натуральні

Середнє значення ω, мм

 

 

 

досл.

факторів

значення чинників

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X1

X2

Vs, м/хв

Горизонт. пилка

Вертикал. пилка

 

 

 

1

-1

-1

8

1

0,56

0,49

 

 

 

2

+1

-1

16

1

1,55

1,03

 

 

 

3

-1

+1

8

3

0,95

0,61

 

 

 

4

+1

+1

16

3

2,26

1,18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оброблення результатів багатофакторного експерименту виконували за допомогою прикладної програми на ЕОМ. Отримані рівняння в кодо-вих значеннях мають такий вигляд:

  1. для горизонтальної пилки: ω = 1,33 + 0,58 X1  + 0,28 X2  + 0,08 X1X2;
  2. для вертикальної пилки: ω = 0,83 + 0,28 X1  + 0,07 X2  + 0,01 X1X2.

Умови адекватності в отриманих рівняннях виконуються, тому вва-жаємо, що результати рівняння регресії з достатньою точністю узгоджені з результатами експерименту.
Аналіз результатів експериментальних досліджень . За отриманими рівняннями можна аналізувати величину впливу кожного із чинників на па-раметр поля розсіювання, а також прогнозувати його величину за будь-яких значень чинників, що перебувають у межах між верхнім (+1) та нижнім (-1) рівнями . Проаналізувавши значення коефіцієнтів рівнянь регресії варто за-значити таке:

  1. у кожному із рівнянь всі коефіцієнти мають додатне значення, тобто існує пряма залежність;

 

  1. для горизонтальної пилки величина впливу швидкості подачі на поле розсі-ювання майже в два рази більша від впливу затупленості інструменту, а для вертикальної пилки – майже в чотири рази;
  1. мінімального значення поля розсіювання як у разі розпилювання горизон-тальною (0,37 мм) так і вертикальною (0,47 мм) пилками можна досягти за мінімальних значень величин швидкості подачі та затупленості інструмента.
  2. максимальне значення поля розсіювання як при розпилюванні горизонталь-ною (2,29 мм) так і вертикальною (1,19 мм) пилками отримується при макси-мальних значеннях величин швидкості подачі та затупленості інструмента.
  3. якщо значення обох чинників перебуватимуть на нульових рівнях, величина

поля розсіювання становитиме 1,33 мм – для горизонтальної пилки та 0,83 мм – для вертикальної, що відповідає значенням вільних членів одержа-них рівнянь.

  1. наявність коефіцієнтів взаємодії свідчить про те, що існує взаємовплив чин-ників, тобто збільшення затупленості інструмента підвищує вплив швидкості подачі і навпаки.

 

На основі результатів експерименту побудовано діаграми динаміки точності виготовлення обрізних пиломатеріалів на верстаті "Ясень-Баракуда" за період стійкості пилок (рис. 3).

Рис. 3. Діаграми динаміки точності виготовлення обрізних пиломатеріалів на верстаті "Ясень-Баракуда" за швидкості подачі 16 м/хв:
а – горизонтальною пилою; б – вертикальною пилкою
На основі аналізу діаграми можна зробити такі висновки:

● початкові значення поля розсіювання розмірів для обох пилок (±1,71 мм та ±1,03 мм) перевищують допустимі відхилення (±1,0 мм), що підтверджує низьку геометричну точність верстата;

  1. збільшення майже в два рази значень поля розсіювання за період стійкості пилок (для горизонтальної до ±2,11 мм, для вертикальної до ±1,19 мм), пояс-нюється низькою жорсткістю основних вузлів верстата;
  • точність пиляння за період стійкості інструменту знижується інтенсивніше в процесі пиляння горизонтальною пилкою майже в два рази порівняно із вер-тикальною, що пояснюється більш складними умовами роботи горизонталь-ної пилки.

Висновки. Внаслідок експериментальних досліджень отримано регре-сивні залежності точності пиляння від швидкості подачі та затупленості інструменту для горизонтальної та вертикальної пилок.

Внаслідок аналізу отриманих рівнянь регресії встановлено, що для го-ризонтальної пилки величина впливу швидкості подачі на поле розсіювання майже в два рази більша від впливу затупленості інструменту, а для верти-кальної пилки – майже в чотири рази.
Із аналізу отриманих діаграм динаміки точності за період стійкості інструмента встановлено, що горизонтальна пилка розпилює деревину з мен-шою точністю, ніж вертикальна через складніші умови її роботи.

На основі виконаних досліджень встановлено, що технологічна точ-ність верстата є низькою і не забезпечує відповідних вимог щодо точності ви-готовлення обрізних пиломатеріалів, тому конструкція верстата потребує по-дальшого вдосконалення.

Ключові слова: точність, ортопиляння, верстат, методика, рівняння регресії.

Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. − Вип. 19.10

Доц. М.І. Пилипчук, канд. техн. наук;

магістрант М.Р. Бурдяк – НЛТУ України, м. Львів

 

 

Теги та ключові фрази
як зробити пилораму баракуду, купить пилу по дереву BARACUDA, баракуда пилорама, дисковая пилорама барракуда, стрічкова пила ясінь баракуда, баракуда пилорама, баракуда машина для пилки леса, як розпилювати ясен на горизонтальної пилорамі, баракуда, баракуда ясень
Більше статей за тегами


Поділіться цією інформацією в соцмережах, дякуємо за популяризацію порталу:
Також Ви можете:

Додати до закладок Підписатись Версія для друку   Інші статті
12.07.2010р.

Критерії вибору багатопильних верстатів

Робота з таким примхливим матеріалом, як деревина - справа непроста і дуже відповідальна. Слід грунтовно вивчити «характер» деревини, з якої ви збираєтеся працювати, підшукати або підготувати висококваліфіковані кадри і дуже серйозно поставитися до вибору обладнання. Останнє, на перший погляд, здається не таким уже складним завданням. Але це поверхневий судження

05.02.2010р.

Ламель і личкувальний щит: технології одержання і застосовуване...

Технології обробки деревини розвиваються не тільки в зв'язку із завданнями підвищення продуктивності і якості обробки, а й внаслідок змін у сировинній базі деревообробної промисловості.

вагонка киев цена проектуємо сушильні камери
При використанні матеріалів посилання на www.derevo.info (для інтернет ресурсів з гіперссилкою) обов'язкове.
kremen-decor.com.ua