Закрити

  Авторизація

Логін
Пароль
Запам'ятати на 2 тижні?

Забули пароль?
Якщо ви незареєстровані, пройдіть реєстрацію


Останні новини
Останні новини
Всеукраїнська акція "Відновлюємо ліси разом" призупиняється у зв'язку з обмеженнями на організацію масових заходів
13.03.2020р.

Проаналізувавши ситуацію в Україні та Європі, ми вирішили відмінити проведення...

Олександр ФІЛЬЧАКОВ: «Незаконне вирубування лісу в промислових масштабах на Харківщині припинено»
13.03.2020р.

Загрозливе за масштабами незаконне вирубування лісів розпочалося в Україні не...

Підсумки торгів необробленою деревиною заготівлі першого кварталу 2020 р.
12.03.2020р.

Лісогосподарські підприємства львівського обласного управління завершили...

Ми системно змінюємо підходи до роботи у лісовій галузі, - Андрій Заблоцький
11.03.2020р.

95% усієї деревини, яку заготовляють лісогосподарські підприємства в Україні,...

Діджиталізації у лісі: у Коростенському держлісгоспі всі ліси під відеоспостереженням
11.03.2020р.

Відеонагляд все частіше використовують для охорони лісів. Це недешеве...***
Опитування
Опитування
Опитування

Мораторій на вивіз кругляка хочуть відмінити, а в Ви за чи проти?

Ваш помічник
Ваш помічник
4912
05.11.2007р. |
Положення про порядок створення постійними лісокористувачами тендерних комітетів, їх головні функції та проведення ними процедур закупівель лісозаготівельних робіт в Івано-Франківській області

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок створення постійними лісокористувачами тендерних комітетів, їх головні функції та проведення ними процедур закупівель лісозаготівельних робіт в Івано-Франківській області

І. Загальні положення

1.1. Це положення розроблено відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" від 22.02.2000 року №1490-111 (зі змінами і доповненнями), Положення про порядок створення та головні функції тендерних комітетів щодо організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 26.12.2000 №280.

1.2. Положення визначає порядок створення тендерних комітетів із закупівлі лісозаготівельних робіт, організаційні та процедурні засади їх діяльності.

1.3. Предметом тендерних процедур є виконання лісозаготівельних робіт для підприємств-замовників.

1.4. Підприємствами-замовниками тендеру з виконання лісозаготівельних робіт є постійні лісокористувачі.

1.5. Метою проведення тендерними комітетами процедур закупівель лісозаготівельних робіт в області є відкритість та прозорість відбору виконавців робіт, створення конкурентного середовища при проведенні лісозаготівель за кошти підприємств-замовників.

1.6.Підприємство-замовник, яке не має змоги виконати лісозаготівельні роботи власними силами і засобами, визначає перелік лісосік, які виставляються на тендер.

1.7. Укладення договорів на виконання лісозаготівельних робіт без проведення тендеру не допускається.

1.8. Тендер на роботи проводиться по кожній лісосіці окремо. Можливе проведення одного тендера по декількох лісосіках, які мають спільну інфраструктуру (під'їзні шляхи, склади, естакади тощо).

1.9. У часники тендера - суб'єкти господарювання, незалежно від форми власності, які відповідно до законодавства мають дозвіл на виконання лісозаготівельних робіт, та підтвердили намір взяти участь у закупівлі, подають тендерну документацію.

1.10. Тендерний комітет - комітет, який організовує процедури закупівлі лісозаготівельних робіт.

2. Порядок створення та організація діяльності тендерних комітетів

2.1. Тендерний комітет створюється наказом підприємства-замовника, за погодженням з органом управління лісами області - обласним управлінням

лісового господарства, на засадах колегіальності в прийнятті рішень, відсутності конфліктів інтересів членів тендерного комітету та їх неупередженості.

2.2. Тендерний комітет у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями обласної ради, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, внутрішніми нормативними документами підприємства-замовника, цим Положенням та рішеннями, які приймаються самим тендерним комітетом.

2.3. Склад тендерного комітету, положення про тендерний комітет затверджується наказом підприємства-замовника.

Членами тендерного комітету є представники підприємства-замовника в кількості не менше 5 осіб, по одному представнику від обласного управління лісового господарства та райдержадміністрацій і Болехівської та Яремчанської міських рад, відповідно до територіального розподілу.

Особи, які є близькими родичами (подружжя та їх діти, батьки, брати, сестри, онуки) керівників або представників учасників, не можуть входити до складу тендерного комітету, а також бути експертами з питань щодо дотримання процедури закупівель.

Експерти та консультанти не можуть бути членами тендерного комітету.

Членами тендерного комітету рекомендується призначати посадових

осіб з економічного, юридичного, фінансового підрозділів, а також з тих

підрозділів, що займаються питаннями матеріально-технічного та

інформаційного забезпечення підприємства-замовника.

Зміни до складу тендерного комітету вносяться за поданням його голови і оформляються наказом керівника підприємства-замовника.

2.4.Тендерний комітет очолює голова, який призначається із заступників керівника підприємства-замовника тендеру або інший представник підприємства-замовника.

2.5. Голова тендерного комітету організовує його роботу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій.

Голова тендерного комітету призначає заступника голови, відповідального секретаря та визначає функції кожного члена тендерного комітету.

2.6. Робоча група з представників тендерного комітету в складі не менше трьох осіб призначається головою тендерного комітету для розкриття тендерних пропозицій учасників тендеру.

Робоча група повинна провести процедуру розкриття тендерних пропозицій учасників відповідно до вимог тендерної документації та оформити протокол про результати розкриття тендерних пропозицій.

2.7. Формою роботи тендерного комітету є засідання, які проводяться в разі потреби.

2.8. Розгляду на засіданнях тендерного комітету підлягають такі питання планування роботи тендерного комітету, розподіл функцій членів комітету, окремих його комісій та робочих груп; здійснення процедур закупівлі лісозаготівельних робіт у відповідності до цього Положення та інші.

2.9. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях тендерного комітету, приймаються простою більшістю голосів у присутності не менше двох третин членів комітету. В разі рівного розподілу голосів голос голови комітету є вирішальним.

2.10. Рішення комітету оформляється протоколом, який підписується всіма членами тендерного комітету, які брали участь в голосуванні.

З. Головні функції тендерного комітету та відповідальність членів тендерного комітету

3.1. Тендерний комітет відповідає за організацію процедур закупівлі лісозаготівельних робіт на всіх етапах їх проведення. У процесі роботи він забезпечує реалізацію наступних функцій:

3.1.1. Планування здійснення тендерних процедур з відбору виконавців лісозаготівельних робіт протягом відповідного періоду;

3.1.2. Вибір процедури з відбору виконавців робіт відповідно до чинного законодавства у сфері державних закупівель;

3.1.3. Розміщення оголошення про проведення тендерних процедур лісозаготівельних робіт в засобах масової інформації згідно з чинним законодавством, та шляхом розсилання запрошень щодо участі в тендері (не менше трьом учасникам на кожну лісосіку), інформування учасників процедур про результати тендеру;

3.1.4. Підготовка та розсилання необхідних документів для проведення процедур і попередньої кваліфікації учасників тендеру;

3.1.5. Надання роз'яснень учасникам щодо змісту тендерних документів у разі отримання від них відповідних запитів;

3.1.6. Проведення процедури попередньої кваліфікації учасників тендеру;

3.1.7.Організація приймання, зберігання, розкриття тендерних пропозицій, забезпечення вибору найбільш вигідної тендерної пропозиції виключно на підставі критеріїв та методики оцінки тендерних пропозицій, визначених у тендерній документації;

3.1.8. Ведення необхідної звітності щодо здійснення процедур закупівель відповідно до вимог чинного законодавства;

3.1.9.У разі надходження скарги від учасника тендеру на виконання лісозаготівельних робіт - забезпечення її належного розгляду відповідно до чинного законодавства.

3.2.Голова та інші члени тендерного комітету відповідно до своїх повноважень несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за порушення, які допущені під час здійснення процедур по відбору учасників тендеру на виконання лісозаготівельних робіт, правильність та об'єктивність прийнятих рішень, недотримання вимог достовірності і збереження конфіденційності інформації, недоліки у веденні звітності.

3.3.При виявленні порушень у роботі тендерного комітету, зокрема внаслідок отриманої у відповідності до чинного законодавства скарги від учасників тендеру, голова тендерного комітету подає письмові роз'яснення з цього приводу керівнику підприємства-замовника.

4. Права та обов'язки тендерного комітету. Права голови, секретаря та інших членів тендерного комітету

4.1. Тендерний комітет має право:

4.1.1. Від імені підприємства-замовника в межах наданих повноважень та визначених функцій виступати організатором проведення тендерів по виконанню лісозаготівельних робіт;

4.1.2. Готувати та подавати на затвердження керівнику підприємства-замовника проекти наказів щодо складу тендерного комітету та з інших питань щодо проведення тендерних процедур;

4.1.3. Одержувати від структурних підрозділів підприємства-замовника інформацію, яка необхідна для проведення тендерних процедур;

4.1.4. Підприємства-замовники, у разі потреби, можуть залучати до роботи в тендерному комітеті без права голосу інших працівників підприємства-замовника, а також сторонніх експертів і консультантів, у тому числі з громадських організацій (за їх згодою) на договірних засадах;

4.1.5. Використовувати для виконання своїх функцій майно підприємства-замовника;

4.1.6. У межах затвердженого підприємством-замовником кошторису здійснювати необхідні для проведення тендерних процедур витрати;

4.1.7. Готувати пропозиції керівнику підприємства-замовника щодо покриття витрат, які безпосередньо пов'язані з підготовкою, друкуванням і відправленням тендерних документів за рахунок коштів учасників тендеру відповідно до статті 20 Закону України "Про закупівлі товарів робіт і послуг за державні кошти".

4.2. Тендерний комітет зобов'язаний:

4.2.1. Організовувати проведення процедур закупівлі лісозаготівельних робіт учасників для виконання лісозаготівельних робіт у відповідності до чинного законодавства, встановлених процедур по виконанню робіт та термінів;

4.2.2. Забезпечити рівні умови для всіх учасників закупівлі робіт, що беруть участь в тендерних процедурах, об'єктивний та чесний вибір переможця;

4.2.3. Зберігати конфіденційність інформації;

4.2.4. Своєчасно готувати письмові роз'яснення керівнику підприємства-замовника стосовно отриманих на його адресу скарг від учасників щодо порушень тендерних процедур;

4.2.5. Своєчасно оформляти відповідну звітність та забезпечувати її подання на затвердження керівнику підприємства-замовника.

4.3. Голова тендерного комітету:

4.3.1. Планує проведення засідань тендерного комітету та веде їх;

4.3.2. Вирішує питання стосовно забезпечення діяльності тендерного комітету;

4.3.3. Призначає заступника голови та секретаря тендерного комітету;

4.3.4. Вносить на розгляд керівника підприємства-замовника пропозиції щодо змін в складі тендерного комітету;

4.3.5. В разі необхідності приймає рішення щодо проведення позапланових засідань тендерного комітету;

4.3.6. Пропонує порядок денний засідань тендерного комітету.

4.4. Секретар тендерного комітету призначається рішенням голови тендерного комітету.

4.5. Секретар тендерного комітету:

4.5.1. Веде та оформляє протоколи засідань комітету;

4.5.2. Забезпечує оперативне інформування членів тендерного комітету стосовно організаційних питань його діяльності;

4.5.3. 3а дорученням голови тендерного комітету виконує іншу організаційну роботу.

4.6. Якщо секретар тендерного комітету відсутній на засіданні тендерного комітету, то голова доручає тимчасово виконувати функції секретаря іншому члену тендерного комітету.

4.7. Заступник голови тендерного комітету призначається рішенням голови тендерного комітету.

4.8. В разі відсутності голови тендерного комітету заступник голови виконує обов'язки голови тендерного комітету.

4.9. Члени тендерного комітету на його засіданнях беруть участь в обговоренні та приймають рішення щодо результатів процедури попередньої кваліфікації учасників тендеру, у разі її застосування; оцінки та порівняння тендерних пропозицій; визначення переможця процедур.

4.10. Члени тендерного комітету мають право:

4.10.1. Брати участь у всіх засіданнях тендерного комітету та прийнятті його рішень;

4.10.2. Ознайомлюватися з усією тендерною документацією щодо оцінки та порівняння тендерних пропозицій учасників тендеру;

4.10.3. Виносити питання на розгляд тендерного комітету;

4.10.4. На занесення до протоколу засідання тендерного комітету окремої думки.

4.11. Члени тендерного комітету зобов'язуються дотримуватися норм чинного законодавства, цього Положення, тендерної документації, об'єктивно та неупереджено розглядати тендерні пропозиції учасників тендеру на виконання робіт, забезпечувати збереження конфіденційності інформації, що стосується діяльності тендерного комітету.

5. Витрати на організацію та проведення тендерних процедур

5.1. Склад, обсяги та джерела покриття витрат на організацію та проведення тендерних процедур визначаються у відповідному кошторисі витрат за поданням голови тендерного комітету і затверджується керівником підприємства-замовника.

5.2. При розробці кошторису враховуються конкретні умови діяльності тендерного комітету, його тип, обсяг функцій, що ним виконуються, вид робіт з відбору виконавців на проведення лісозаготівель, складність проведення процедури з відбору виконавців робіт тощо. При розрахунку кошторису не враховуються витрати, що покриваються за рахунок загального

кошторису, на утримання штату підприємства-замовника, зокрема, на оплату праці штатних працівників, утримання приміщень тощо.

5.3. Члени тендерного комітету рішенням керівника підприємства-замовника в установленому законодавством порядку можуть преміюватись за якісне і сумлінне виконання робіт, пов'язаних з організацією тендерних процедур, зокрема, за виконання завдань у неробочий час.

5.4. Витрати на проведення тендерних процедур можуть в установленому чинним законодавством порядку відшкодовуватися за рахунок коштів, які отримані від учасників тендера за надання вказаних вище робіт, тендерної документації відповідно до статті 20 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти".

6. Підготовка до проведення тендерних процедур закупівлі лісозаготівельних робіт

6.1. Рішення про проведення тендера приймається наказом керівника підприємства-замовника.

6.2. Основними процедурами закупівлі лісозаготівельних робіт є:

- запит цінових пропозицій (котирувань),

- відкриті торги, якщо очікувана вартість предмета закупівлі перевищує суму, еквівалентну для робіт - 300 тисяч гривень, то шляхом проведення процедури відкритих торгів. Відкриті торги здійснюються відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти".

6.3. Для участі в тендері за процедурою запиту цінових пропозицій (котирувань) учасники повинні подати підприємству-замовнику заяву за формою, визначеною тендерним комітетом та завірені належним чином копії документів:

6.3.1. Статуту (для юридичних осіб);

6.3.2. Свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта господарської діяльності;

6.3.3. Свідоцтва платника ПДВ або свідоцтва платника єдиного податку;

6.3.4. Довідку з банку про наявність відкритого рахунку.

6.3.5. Довідки з ДПІ про відсутність заборгованості зі сплати податків і заробітної плати.

6.3.6. Дозволу територіального управління Держнаглядохоронпраці на право проведення лісозаготівельних робіт;

6.3.7. Довідки про наявність природозберігаючих технічних засобів на проведення лісозаготівель (колісних лісопромислових тракторів, канатних установок, гужового транспорту тощо), з урахуванням проведення підготовчо-допоміжних робіт. Довідка засвідчується в установленому порядку з поданням підтверджуючого документа учасником тендеру;

6.3.8. Довідки про склад основних спеціалістів (звалювальник лісу, тракторист, оператор канатної установки тощо) лісозаготівельної бригади (прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, коротка професійна характеристика);

6.3.9. Довідки про здійснення аналогічних робіт за попередній рік, якість виконаних робіт (відшкодування завданих лісовому господарству збитків,

штрафів і майнових нарахувань за порушення правил відпуску деревини на пні);

6.3.10. Балансу суб'єкта господарювання за попередній звітний період;

6.3.11. Доручення щодо осіб, які мають право представляти учасника тендеру (суб'єкта господарської діяльності).

6.4. Крім вище перерахованих документів учасник може подавати рекомендації органів виконавчої влади, місцевого самоврядування за місцем здійснення господарської діяльності.

6.5. До тендеру допускаються всі учасники, які подали відповідну документацію.

6.6. Приймання документів від учасників на участь в тендері здійснюється в п'ятнадцятиденний термін з дня першого повідомлення в засобах масової інформації.

За вказаний період учасник ознайомлюється на підприємстві-замовнику з умовами тендеру. Разом із заявкою подає в письмовій формі свої пропозиції по видах робіт, які він хоче надати, а також документи, згідно з пунктом 6.3 цього положення (засвідчені належним чином).

6.7. Після закінчення терміну подачі документів протягом 5 днів тендерний комітет на відкритому засіданні розглядає цінові пропозиції учасників тендера та визначає переможців. За умови однакової відповідності усім кваліфікаційно-технічним вимогам вирішальним критерієм при визначенні переможця є найнижча вартість заготівлі одного кубометра знеособленої деревини.

6.8. Після отримання пропозицій тендерний комітет на своєму засіданні проводить відбір учасників і не пізніше 5 календарних днів після свого засідання повідомляє кожного з тих, що не були допущені до тендеру, про причини відмови.

7. Організація проведення конкурсів (тендерів) для визначення виконавця робіт

7.1. Підприємство-замовник надає в тендерний комітет пакет документів на кожну лісосіку, зокрема:

7.1.1. Фінансово-матеріальну оцінку лісосіки;

7.1.2. Породний склад та сортиментну структуру деревини на даній лісосіці;

7.1.3. Технологічну карту на розробку лісосіки;

7.1.4. Графік виконання робіт як підготовчих (розчищення площ під лісові склади та їх впорядкування, будівництво лісовозних шляхів, обладнання волоків, пасік, вирубування дерев, які заважають безпечній роботі, а також інших робіт, пов'язаних з підготовкою лісосік до експлуатації), так і лісозаготівельних (безпосередньо рубка та очистка лісосіки);

7.1.5. Калькуляцію собівартості робіт по заготівлі одного кубометра деревини з трелюванням її до верхнього складу та розкряжування на сортименти (з врахуванням вартості підготовчих робіт);

7.1.6. Інші додаткові умови щодо недопущення порушень правил заготівлі, охорони навколишнього середовища, проявів недобросовісної конкуренції тощо.

7.2. Підприємство-замовник до початку тендеру повинно створити умови для ознайомлення учасників, у зазначені терміни з лісосіками, які пропонуються до розробки;

7.3. Переможець тендеру визначається тендерним комітетом шляхом голосування і ним стає учасник, в якого запропонована вартість заготівлі одного кубометра знеособленої деревини буде найнижчою.

При наявності тільки одного учасника на вказану лісосіку тендер - не проводиться. Вона виставляється на наступний тендер.

7.4. Учасники, які не були визнані переможцями тендеру, у випадку порушень під час його проведення, можуть оскаржити дії чи бездіяльність тендерного комітету в органі управління лісами області (обласному управлінні лісового господарства), а при незгоді з його рішенням - у встановленому законодавством порядку.

8. Виконання зобов'язань

8.1. Переможець тендеру зобов'язаний :

8.1.1. Протягом 10 днів укласти договір з підприємством-замовні-жом (постійним лісокористувачем) на виконання робіт по розробці лісосік, в якому вказуються конкретні терміни початку і закінчення виконання робіт;

8.1.2. Розробити лісосіку (здійснити підготовчо-допоміжні заходи для розробки лісосіки, зрубати деревину; здійснити трелювання її на верхній склад; розробити деревину на сортименти і забезпечити їх вихід у відповідності з нормативами (сортиментними таблицями), технологічною картою і лісорубним квитком), скласти сортименти в штабелі за їх призначенням і передати підприємству-замовнику; здійснити очистку лісосіки відповідно з графіком, що погоджений з підприємством-замовником;

8.1.3. Запровадити матеріальне стимулювання виконавців робіт для здійснення лісозаготівельних робіт в разі забезпечення раціонального розкрою деревини та збільшення виходу ділових сортиментів, в першу чергу більш цінних - фанерної сировини і пиловника 1-2 сортів;

8.2. При порушенні термінів початку розробки лісосік без об'єктивних причин (відсутність відстрочки) він втрачає право на її розробку;

8.3. Виконавець робіт несе відповідальність за виконання всіх вимог з охорони праці і техніки безпеки при виконанні робіт.

8.4. При невиконанні власних зобов'язань, порушенні лісівничих, санітарних та інших природоохоронних і протипожежних норм виконавець робіт може бути відсторонений від роботи в установленому законодавством порядку.

8.5. Підприємство-замовник зобов'язане;

8.5.1. Ознайомити виконавця на місці з лісосікою (показати її границі, дерева, які не підлягають вирубці, розташування мисливських і туристичних стежок, що не підлягають руйнуванню, траси під влаштування волоків тощо);

8 5.2. Визначити місце під влаштування верхнього складу;

8.5.3. Скласти (погодити) технологічну карту на розробку лісосіки;

8.5.4. Забезпечити своєчасне приймання лісопродукції на верхньому складі (по породах, сортиментах і сортах, з обміром згідно з діючими стандартами), її вивезення та оплату за виконані роботи;

8.5.5. Ознайомити з основними лісівничими, санітарними, природоохоронними і протипожежними нормами і вимогами та санкціями за їх порушення.8.6. Всі інші зобов'язання сторін регулюються договором на виконання робіт, а також діючими нормативними документами.

Теги та ключові фрази
заява про вихід з тендерного комітету, про вихід із складу тендерного комітету, приклад заяви щодо виходу з тендерного комітету, Положення про порядок створення та головні функції тендерних комітетів, вихід з тендерної комісії, заяв про вихід з тендерноi комiсii, Як написати заяву про вихід з тендерного комiсii, Зразок заяви про вихiд з тендерноi комiсii, бланк заяви про вихід з тендерного комітету, бланк заяви про вихід зі складу тендерного комітету
Більше статей за тегами


Поділіться цією інформацією в соцмережах, дякуємо за популяризацію порталу:
Також Ви можете:

Додати до закладок Підписатись Версія для друку

Коментарів немає, будьте першими та розпочніть дискусію


   Інші статті
18.03.2011р.

Достатніх обсягів лісосировини й справедливої ціни на неї!

Цього вимагають від організаторів аукціонних торгів вітчизняні деревопереробники. Нинішні умови проведення аукціонів із продажу необробленої деревини, які створило Державне агентство лісових ресурсів України, не тільки не спрямовані на підтримку вітчизняного виробника, а й загрожують руйнівними наслідками для деревообробної та меблевої галузей країни

08.02.2011р.

"Прямих договорів не буде" 2

Інтервю журналу "Бізнес" з головою Державного агентства лісових ресурсів України Віктором Сівцем. Тут ви зможете дізнатися про плани і стратегії новосформованого органу влади

Більше статей за тегами
вагонка киев цена проектуємо сушильні камери
При використанні матеріалів посилання на www.derevo.info (для інтернет ресурсів з гіперссилкою) обов'язкове.
kremen-decor.com.ua