Закрити

  Авторизація

Логін
Пароль
Запам'ятати на 2 тижні?

Забули пароль?
Якщо ви незареєстровані, пройдіть реєстрацію


Опитування
Опитування
Опитування

Мораторій на вивіз кругляка хочуть відмінити, а в Ви за чи проти?***
Новини
На ділову деревину мораторій на експорт діє три роки. Через певні рішення і дров’яну сировину, яка дозволена для експорту, вже більше року неможливо експортувати. Тому ми маємо сьогодні...

Заплановане Укрзалізницею закриття залізничної станції Межиріччя, що знаходиться у с. Чудей Сторожинецького району, призведе до різкого погіршення виробничої діяльності з реальною...

Більше новин за тегами
Статті

Цього вимагають від організаторів аукціонних торгів вітчизняні деревопереробники. Нинішні умови проведення аукціонів із продажу необробленої деревини, які створило Державне агентство...

641
25.09.2015р.
Запрошуємо до громадського обговорення проекту Положення про порядок продажу необробленої деревини
Державне агентство лісових ресурсів України повідомляє про оприлюднення 22 вересня 2015 року на офіційному веб-сайті (рубрика "Взаємодія з громадськістю" / "Громадське обговорення") проекту Положення про порядок продажу необробленої деревини.

 

Зауваження та пропозиції до зазначеного проекту просимо надсилати на електронну адресу: pererobka@dklg.gov.ua (Руслан Крикун, начальник Управління використання лісових ресурсів та науки Держлісагентства).

Проект

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПРОДАЖУ НЕОБРОБЛЕНОЇ ДЕРЕВИНИ

1. Загальна частина

1.1. Це Положення регулює порядок реалізації усієї необробленої деревини, заготовленої підприємствами, які здійснюють заготівлю деревини як постійні користувачі лісових ресурсів, за винятком дров паливних, деревини, яка використовується для розвитку матеріально-технічної бази (будівництво, ремонт тощо) постійних лісокористувачів відповідно до затверджених кошторисів, деревини для забезпечення державного замовлення (потреб національної безпеки та оборони, подолання наслідків надзвичайних ситуацій, стихійних лих), деревини, використання якої передбачено колективними договорами, деревини для індивідуального ремонту та будівництва згідно з поданими заявами, деревини для забезпечення потреб соціальної сфери, деревини для забезпечення потреб виробничих деревообробних підрозділів постійних лісокористувачів.

1.2. Реалізація необробленої деревини всіма постійними лісокористувачами незалежно від їхньої відомчої приналежності здійснюється через біржові торги з продажу необробленої деревини та по довгострокових договорах.

1.3. Біржові торги з продажу необробленої деревини проводяться щоквартально у дві сесії на базі товарних бірж, створених відповідно до законодавства України. Додаткові біржові торги з продажу необробленої деревини проводяться при необхідності за погодженням центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства.
Участь у торгах можуть брати суб'єкти господарської діяльності, котрі займаються переробкою деревини – резиденти України.
До участі у першій сесії допускаються суб’єкти господарювання, які зареєстровані на території відповідної області.
До другої сесії допускаються усі інші суб’єкти господарювання – резиденти України.

1.4. Право на укладання довгострокових договорів мають суб’єкти господарської діяльності які здійснюють або мають підтверджений намір здійснювати інвестиції у деревообробне виробництво з поглибленої переробки деревини та виготовлення сухих кінцевих продуктів і товарів споживання.
Довгострокові договори укладаються обсягом не більше 50 % від проектного обсягу переробки.
Ціни на необроблену деревину, яка реалізується за довгостроковими договорами повинні бути не нижчими від тих, що склалися на останніх біржових торгах.

1.5. Постійні лісокористувачі мають право реалізувати за довгостроковими договорами не більше 30 % обсягу необробленої деревини, передбаченої до реалізації протягом року.

1.6. Не реалізована на товарних біржах та за довгостроковими договорами необроблена деревина реалізується підприємствами – постійними лісокористувачами по прямих договорах за цінами, не нижчими від тих, що склались на останніх біржових торгах.

1.7. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

біржові торги – спосіб продажу необробленої деревини, через акредитованих на товарних біржах брокерів, які представляють інтереси продавців та покупців;
необроблена деревина – деревні матеріали, які здобувають шляхом розподілу на частини звалених дерев та деревних колод для подальшого використання та переробки;

організатор біржових торів – біржа, з якою продавцем укладено договір про проведення біржових торгів з продажу необробленої деревини;
учасники біржових торгів – акредитовані на товарній біржі брокери, які представляють інтереси продавців та покупців;

продавець – постійний лісокористувач, який здійснює заготівлю деревини на території України у порядку, встановленому законодавством;

покупець – суб'єкт господарської діяльності незалежно від форми власності, резидент України, який бажає придбати необроблену деревину для забезпечення потреб власного деревообробного виробництва відповідно до умов торгів від свого імені та за власний рахунок і не перебуває у стані ліквідації або проти якого не порушено справу про банкрутство;

пропозиція з продажу необробленої деревини – документ, що надсилається біржі продавцем, у якому зазначаються кількість необробленої деревини, її якісні характеристики та мінімальна ціна;

лот – партія необробленої деревини в розрізі сортиментів, згідно з чинними державними стандартами, що пропонується для продажу на біржових торгах;

крок торгів – величина, на яку змінюється вартість лота під час проведення біржових торгів;

стартова ціна – середньозважена ціна необробленої деревини, визначена продавцем на підставі аналізу цін за біржовими операціями попереднього періоду в розрізі порід, сортиментів, сортів необробленої деревини;

довгостроковий договір - угода з відстроченим терміном виконання зобов’язань за нею до одного року, яка укладається між продавцем та покупцем;
торгова сесія – період, протягом якого проводяться біржові торги.

2. Організація біржових торгів

2.1. На біржові торги виставляється вся необроблена деревина в обсязі її квартальної заготівлі, окрім деревини, визначеної пунктом 1.1. цього Положення.

2.2. Біржові торги проводяться не пізніше ніж за 10 днів до початку наступного кварталу.

2.3. Пропозиції з продажу необробленої деревини подаються продавцями на біржу не пізніше ніж за 10 днів до проведення торгів.

2.4. Пропозиції з продажу необробленої деревини подаються продавцями на біржу в розрізі лотів. Обсяг лота визначається в розмірі транспортної партії або кратний їй. Лоти формуються окремо по кожній породі деревини з врахуванням сортиментів, сортів, геометричних розмірів відповідно до чинних стандартів.

2.5. Вартісні показники в пропозиціях продавців та у біржовій документації наводяться в гривнях з урахуванням ПДВ на умовах поставки франко-верхній (проміжний, нижній) склад продавця.

2.6. На підставі отриманих від продавців пропозицій на продаж біржа формує бюлетень, який містить відомості про обсяги необробленої деревини, що виставляються для реалізації на торгах, кількість та розміри лотів, якісні характеристики, початковий рівень ціни на один метр кубічний, крок торгів, умови поставки.

2.7. З метою своєчасного інформування покупців біржа не пізніше ніж за 5 календарних днів до дня проведення торгів оприлюднює у друкованих засобах масової інформації обласного значення, а також на власній сторінці у мережі інтернет повідомлення про місце, дату і час проведення біржових торгів з посилання на адресу сайту на якому розміщено детальну інформацію, кінцевий термін прийняття заявок на участь у торгах, розмір та термін перерахунку гарантійного внеску.

2.8. Ціни на біржові торги формуються вільно.

2.9. Обсяг заявленої на купівлю деревини не може бути меншим ніж розмір одного лота.

2.10. Покупець має право придбати на торгах необроблену деревину в обсязі, який не перевищує обсягу, визначеного в заяві про купівлю.

2.11. Приймання заяв біржею про участь в торгах починається з дня публікації повідомлення про проведення біржових торгів.

2.12. Для участі у торгах покупці необробленої деревини подають біржі заяву про участь у торгах, до якої додаються:
- оригінал та завірену печаткою копію витягу з державного реєстру;
- оригінал та завірені печаткою копії установчих документів;
- копія свідоцтва про взяття на облік платника податків;
- довідка за підписом керівника суб'єкта господарювання щодо обсягу фактично переробленої необробленої деревини за попередній квартал, завірена печаткою;
- довіреність уповноваженим особам покупця з повноваженнями на участь у торгах та на підписання договорів купівлі-продажу;
- документ (копія платіжного доручення), що підтверджує перерахування гарантійного внеску;
- дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
- заява щодо дозволу на вивчення достовірності первинних та статистичних даних.
Покупець несе відповідальність за достовірність поданих документів, у разі встановлення їх недостовірності покупець відстороняється від участі в торгах терміном на 1 рік.
Копії документів на участь у біржових торгах повинні бути завірені печаткою покупця за винятком копій документів, які повинні бути засвідчені нотаріально.

2.13. Сума гарантійного внеску визначається у розмірі 10 % від початкової вартості лота.
Гарантійний внесок повинен бути перерахований на рахунок біржі в терміни, зазначені в оголошенні про проведення біржових торгів.

2.14. Якщо покупці, які подали заяви про купівлю, не придбали заявлених ними лотів, гарантійний внесок повертається їм протягом трьох банківських днів з дня проведення торгів. У разі, якщо покупці придбали заявлені лоти, гарантійний внесок перераховується продавцю виключно як оплата за придбаний покупцем лот. Не допускається сумування гарантійних внесків за придбані на торгах лоти.

2.15. Приймання заяв про участь у торгах припиняється за один робочий день до його проведення.

2.16. Реєстрація учасників торгів проводиться відповідно до правил біржової торгівлі.

2.17. Учасники біржових торгів або їх уповноважені особи під час реєстрації для участі в торгах повинні надати організатору торгів документи, які засвідчують їх особу та повноваження на укладання договорів купівлі-продажу.

2.18. Під час проведення торгів вартість лота змінюється тільки відповідно до кроку торгів, визначеного регламентом проведення торгів.

3. Організатор біржових торгів

3.1. Організатор біржових торгів (біржа) організовує та проводить торги відповідно до чинного законодавства та правил біржової торгівлі.
Зокрема біржа:
розробляє регламент проведення біржових торгів;
приймає та реєструє заяви про участь у торгах;
реєструє учасників торгів в день його проведення і видає покупцям картки з номером;
оформляє свідоцтво за підсумками проведення торгів, яке є підставою для укладання договору купівлі-продажу між продавцем та покупцем;
реєструє укладені договори купівлі-продажу необробленої деревини;
несе відповідальність за відповідність проведених біржових торгів чинному законодавству та правилам біржової торгівлі.

3.2. Організатор біржових торгів (біржа) повинен відповідати вимогам:
1) загальний досвід роботи не менше ніж 5 років;
2) є кваліфіковані спеціалісти та торгово-операційні зали для проведення торгів та допоміжні приміщення (конференц-зал, гардероб тощо);
3) не мають кредиторської заборгованості, у тому числі перед бюджетами та державними цільовими фондами;
4) є технічні засоби:
- електронне табло;
- телефонний зв'язок;
- електронно-модемний зв'язок;
- власна сторінка в мережі Інтернет
5) найменший біржовий збір (винагорода) від загальної вартості зареєстрованої біржової угоди.

3.3. Для відшкодування організатору біржових витрат, пов'язаних з його організацією та проведенням, з покупців, які підписали свідоцтво, справляється комісійний збір у розмірі, визначеному відповідним регламентом проведення біржових торгів.

4. Порядок оформлення договорів купівлі-продажу

4.1. Договір купівлі-продажу необробленої деревини укладається протягом 10 днів з дня проведення біржових торгів.

4.2. Усі права та обов'язки покупця і продавця та порядок проведення розрахунків за угодою, укладеною на торгах, обумовлюються у підписаному ними договорі купівлі-продажу. Усі розрахунки проводяться безпосередньо між продавцем та покупцем з урахуванням гарантійного внеску покупця, перерахованого ним на поточний рахунок організатора торгів для участі в ньому.

5. Порядок укладання довгострокових договорів

5.1. Перелік суб’єктів господарювання, які мають право укладати довгострокові договори, визначається комісією, створеною при центральному органі виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства.

5.2. Комісія здійснює відбір покупців, які мають право укладати довгострокові договори на підставі заявок які містять:
- оригінал та завірену печаткою копію витягу з державного реєстру;
- оригінал та завірені печаткою копії установчих документів;
- копія свідоцтва про взяття на облік платника податків;
- довідка за підписом керівника суб'єкта господарювання щодо проектного обсягу переробки необробленої деревини, завірена печаткою;
- копію інвестиційного проекту;
- дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
- річний обсяг необхідної деревини, її сортиментну структуру та розмірно-якісні характеристики;

5.3. Комісія розглядає заявки покупців та на протязі 15 робочих днів інформує їх про обсяги та підприємства з якими будуть укладені довгострокові договори на поставку деревини або відмовляє покупцям в укладанні прямих довгострокових договорів з зазначенням конкретних причин відмови.

5.4. Покупці укладають довгострокові договори з зазначеними в рішенні комісії підприємствами терміном на 1 рік на протязі 10 днів з моменту отримання даного рішення.

5.5. Продавці, при визначені цін на продаж необробленої деревини по довгострокових договорах розраховують вартість одного кубічного метра на підставі аналізу цін за біржовими операціями попереднього періоду.

 

 

http://dklg.kmu.gov.ua
Поділіться цією інформацією в соцмережах, дякуємо за популяризацію порталу:
Також Ви можете:

Додати до закладок Підписатись Версія для друкуДодайте коментар, висловіть свою думку

Ник | 01.10.2015 02:11:59

Достойно войти в пособие по обучению коррупционным схемам. Комитет по борьбе с коррупцией уже может начинать свою работу.

[Відповісти]

   Сторінки: 1Пропозиції, що можуть Вас зацікавити
Більше пропозицій за тегами
вагонка киев цена Shrips - знайти попутника для подорожі
При використанні матеріалів посилання на www.derevo.info (для інтернет ресурсів з гіперссилкою) обов'язкове.
kremen-decor.com.ua